1. Polska 7 lotów
2. Austria 2 loty
3. Grecja 2 loty
4. Hiszpania 2 loty
5. Włochy 2 loty
6. Chorwacja 1 lot